Warning: file_put_contents(/home/mgsorg/public_html/templates/jm-university/fonts/Multicolore/font.css): failed to open stream: Permission denied in /home/mgsorg/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 435
Раноантичка грнчарија
All for Joomla All for Webmasters

 

Збирката содржи повеќе примероци разни по форма претежно од домашно производство грнчарија, прибрани со археолошки истражувањата на раноантички населби. Покрај основните форми скифоси и кантароси се среќаваат лекити, ојнохои, хидрии и други садови. Речиси сите се изработени од добро прочистена претежно сива глина, премачкани со сјајна енгоба од истата глина. Се работи за грнчарија која потекнува од предримскиот период (V – III век пред н.е.)

Потекнуваат од истражувањата вршени на повеќе раноантички населби и некрополи кои гравитираат во регионот на Скопската Котлина. Музеј на град Скопје кратки сондажни истражувања вршел на населбите Градиште кај Средно Нерези и Исар кај Студеничани (1952-53). Во неколку наврата истражувања се вршени и на некрополите Зајчев Рид кај с.Злокуќани (1997, 1998), Село кај с.Орешани (1993), Пржали кај с.Варвара (1995) и Круша кај Средно Нерези (1995), Кочкова населба кај Катлановска Бања (1995).